BIP
WSzW w Szczecinie

 

  

 

Od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9 cyfrową.

 

Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9-cyfrową postać numeru:

261 xxx xxx - gdzie:

261 to trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego,

xxx xxx to dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko dowódcy ośrodka analizy skażeń.

Podstawowe wymagania:

1.     posiadanie tytułu zawodowego magistra;

2.     wykształcenie o profilu chemicznym;

3.     posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Do kontaktów roboczych: szef sekcji kadr tel. 261 452230.